tel.: 32 264 74 75 wew. 22
ul. Kościelna 6; 41-303 Dąbrowa Górnicza

Zgodnie z ustawą Prawo Działalności Gospodarczej oraz ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą powinna złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

Osoby fizyczne, które rozpoczną działalność w formie spółki, o której mowa w Kodeksie Spółek Handlowych, muszą złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądy Rejonowe Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

  • nazwę firmy,
  • imię i nazwisko właściciela oraz jego numer ewidencyjny PESEL, adres zameldowania,
  • imię i nazwisko pełnomocnika firmy,
  • rodzaj działalności gospodarczej,
  • miejsce wykonywania działalności - siedziba firmy,
  • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • numer zezwolenia, jeżeli działalność wymaga zezwolenia.

Do składanego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu (nieruchomości), podanego jako miejsce wykonywania działalności. Niezbędnym dokumentem jest również dowód osobisty.

Powrót

©2014 WSPS.plProjekt i wykonanie A.Aumiler