tel.: 32 264 74 75 wew. 22
ul. Kościelna 6; 41-303 Dąbrowa Górnicza

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego
aktywne wspieranie naszych studentów i absolwentów poprzez:

  • Dostarcza studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • Pomaga określić predyspozycje zawodowe i przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne,
  • Zbiera i udostępnia oferty pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • Organizuje warsztaty i szkolenia oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym , psychologiem i prawnikiem
  • Pomaga pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy.
  • Pośredniczy w kontaktach pomiędzy pracodawcą a studentem.
  • Prowadzi badania losów absolwentów, które pozwalają dostosowywać programy nauczania do zainteresowań studentów i potrzeb pracodawców.
©2014 WSPS.plProjekt i wykonanie A.Aumiler