tel.: 32 264 74 75 wew. 22
ul. Kościelna 6; 41-303 Dąbrowa Górnicza

Szanowni Absolwenci,

w związku z wprowadzeniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 roku

(Dz, U. nr 84, poz. 455, art. 13a), która nakłada na uczelnie obowiązek badania losów absolwentów

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

zwraca się z uprzejmą prośbą, o wzięcie udziału w badaniu „Losy zawodowe Absolwentów".

Celem badania jest dostosowywanie programu nauczania do zainteresowań studentów i potrzeb pracodawców.

 

Zespół ABK WSPS z góry dziękuje za wypełnienie ankiety !

©2014 WSPS.plProjekt i wykonanie A.Aumiler